Το σχεδιαστικό για την οπτική ταυτότητα και τον συνοδευτικό κατάλογο της έκθεσης “ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. H Πρωτοπορία στο Πέτρογκραντ” βασίστηκε σε μια ειδικά σχεδιασμένη τυπογραφία που έχει ως αφετηρία την αντίληψη των καλλιτεχνών της Σχολής Οργανικής Παιδείας για μια ολιστική προσέγγιση της τέχνης. Το ακρωνύμιο “ΟΑ” ως άμεση αναφορά στον όρο “ORGANIC ART” αποτέλεσε βασικό στοιχείο του key visual. Αυτό συγκροτεί ένα ευέλικτο τυπογραφικό σύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από την αίσθηση  «οργανικής ατέλειας» και μετασχηματίζεται ανάλογα με τις ανάγκες σχεδιασμού του καταλόγου και των εκθεσιακών εφαρμογών. Η ιδέα ότι η τέχνη αποτελεί ένα συνθετικό φαινόμενο και βρίσκεται παντού στη φύση -αρκεί να εκπαιδεύσουμε τις αισθήσεις μας για να την εντοπίσουμε, χαρακτηρίζει συνολικά το σκεπτικό σχεδιασμού, που ειδικά στον κατάλογο, εξυπηρετεί ένα ελεύθερο στήσιμο με χρήση της τυπογραφίας -σε διαφορετικά format και μεγέθη. Η παρατήρηση των φυσικών φαινομένων και η στενή επαφή με τη φύση, ως τμήμα της οργανικής θεωρίας, οδήγησαν στη χρήση του πράσινου χρώματος, το οποίο χρησιμοποιείται στις έντυπες και ψηφιακές εφαρμογές, συμπυκνώνοντας σε επίπεδο νοηματοδότησης, αλλά και επικοινωνίας, το όραμα και τη φιλοσοφία των καλλιτεχνών της «Οργανικής Τέχνης».