Σημείο εκκίνησης για την οπτική ταυτότητα είναι ο τίτλος της έκθεσης «1821-2021 Ψηλαφώντας τον εθνικό εαυτό». Χρησιμοποιώντας την εικονογράφηση σχεδιάζουμε μια σειρά από ανθρωποκεντρικά μοτίβα – προσωπεία, τα οποία αποτυπώνουν διαφορετικές ιστορικές διαδρομές, από την εθνική συνείδηση και μνήμη του 1821, με διάθεση ενδοσκόπησης, αναστοχασμού και κριτικής αποτίμησης. Εμπνεόμαστε από τη λαϊκή τέχνη και το θέατρο σκιών, από ανώνυμες φιγούρες και ανθρωποκεντρικές συνθέσεις σε ξυλόγλυπτα αντικείμενα (κεφάλι γλίτσας). Η οπτική ταυτότητα που προτείνουμε συνδυάζεται, με μια ιδιαίτερη και με ιστορικές σημάνσεις τυπογραφία, και με μια έντονη χρωματική παλέτα. Έτσι, συγκροτείται ένα συνεκτικό οπτικό σύστημα, το οποίο είναι σε θέση να υποστηρίξει με δυναμικό και «προβοκατόρικο» τρόπο τις ανάγκες της έκθεσης, σε επίπεδο νοηματοδότησης, αλλά και επικοινωνίας προς το κοινό.