Φεστιβάλ Θεάτρου «Ανοιχτή Σκηνή»

Ο σχεδιασμός της οπτικής ταυτότητας για την “Ανοιχτή Σκηνή 2019”, φεστιβάλ με έδρα τη Θεσσαλονίκη και στόχο την παρουσίαση πειραματικών θεατρικών σχημάτων,  βασίστηκε στην ανάπτυξη ενός γεωμετρικού εικαστικού μοτίβου / artwork, το οποίο αναφέρεται στα βασικά χαρακτηριστικά της διοργάνωσης. Τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα (νέες θεατρικές ομάδες /ηθοποιοί), την τέχνη του θεάτρου στις πολλαπλές της αναγνώσεις, τη σκηνογραφία της Θεσσαλονίκης ως πεδίο και τόπος δράσης (στοιχείο με πολεμίστρες).  Το εικαστικό εφαρμόστηκε με διαφορετική κλίμακα σε ποικίλες εφαρμογές, είτε με χρήση της φωτογραφίας ως background, είτε με έντονα θερμά χρώματα, σε μια πιο αφαιρετική εκδοχή.